Снятинське управління ГУ ДПСС в Івано-Франківській області інформує: Пам’ятка вимог щодо громадських криниць

  • 119

 

Питні колодязі мають бути розташовані на незабрудненій та захищеній місцевості, яка знаходиться вище за течією ґрунтових вод на відстані не менше ніж 50м. від вбиралень, вигрібних ям, мережі каналізації,місць утримання худоби тощо. Однією з основних причин високих показників нітратного забруднення питної води громадських шахтових колодязів слід вважати те, що сільські ради не мають коштів на їх належне утримання і очистку. Більшість колодязів роками не очищалися від природного мулу, що і дає високі показники присутності у воді нітратів.

Стінки колодязів повинні бути щільні, без шпарин, ізольовані від проникнення поверхневого стоку (дощових і талих вод). Облицювання стінок колодязів: бетонні або залізобетонні кільця. При їх відсутності дозволяється використання кераміки, цегли, каменю, дерева.

Підводну частину стінок колодязя потрібно заглиблювати (не більше, ніж на 1 метр) у водоносний горизонт. На дні влаштовують піщано-гравійний фільтр (із декількох шарів ретельно відмитого піску та гравію з укладанням у нижній частині фільтру дрібних фракцій (0,1 мм). у верхній - великих (2-10 мм).

Товщина кожного шару 0,1-0,15 м, загальна товщина 0,4-0,6 м, або фільтр з пінобетону товщиною не менше 100 мм, а в стінках водоприймальної частини колодязя - фільтри із пористого бетону.

Для опускання в колодязь з метою очищення і ремонту в його стінках необхідно встановити металеві скоби, розміщені у шаховому порядку на відстані 0,3 м одна від одної.

Верх колодязя повинен бути не менше, як на 0,8 м вище поверхні землі та закритий кришкою.

Колодязі, закриті зверху, необхідно обладнати вентиляційною трубою, виведеною вище поверхні землі не менш ніж на 2 м, її отвір слід захистити ковпаком із сіткою.

Біля колодязя влаштовується лавка для відер. Навколо колодязя повинні бути огорожа (радіусом не менше 2 м) з хвірткою, від якої до колодязя стежка із твердим покриттям.

Для захисту колодязя від забруднення поверхневими стоками слід влаштовувати перехоплюючі канави, які відводять стоки від колодязя, навколо колодязя необхідно робити „замок" із гарно замішаної та шарово утрамбованої глини (глибиною 2 м і шириною 1 м), бетонування (асфальтування) майданчика радіусом не менше 2 м на основі з щебню товщиною 15-20 см. Навколо колодязів, розміщених у водопроникаючих грунтах (піски, піщано-гравійних, піщано-галькових) з невеликим (2 м) покриттям супіску, суглинків - необхідно цементувати майданчик радіусом не менше 2 метрів.

Санітарно-гігіснічні вимоги до якості питної води

Вода в колодязях повинна відповідати вимогамДсанПІН№ 384 „Влаштування та утримання колодязів і каптажів джерел, що використовуються для децентралізованого господарсько-питного водопостачання” від 23.12.1996 р., бути нешкідливою за хімічним складом, епідемічно безпечною та приємною за органолептичними властивостями.

За фізико-хімічним складом і властивостями вода в колодязях повинна бути:

а) прозорою (каламутність не більше 2мг/дмЗ);

б) безбарвною (не більше 20 градусів кольоровості);

в) без смаку та присмаку при температурі 20 градусів показник розведення не більше 3, запах, при температурі 20 градусів та при нагріванні до 60 градусів не більше 3;

г) вміст аміаку - 2,2мг/дмЗ;

д) вміст нітритів - 3,Змг/дмЗ;

є) вміст нітратів - 45мг/дмЗ;

ж) вміст хлоридів-350мг/дмЗ;

з) вміст сульфітів - 500мг/дмЗ;

и) вміст фтору - 1,5мг/дмЗ;

і) окислювальність - 5мг/дмЗ;

ї) без ознак, що вказують на забруднення хімічними сполуками виробничих стічних вод і змивів з територій, органічними чи мінеральними добривами, отрутохімікатами.

За санітарно-бактеріологічними показниками вода в колодязях повинна відповідати таким вимогам:

а) загальна кількість бактерій в І дм - не більше І00;

б) число бактерій групи кишкової палички на 1 дм (колі-індекс) - не більше 10;

в) число колі-фагів в 1дм - відсутні.

Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання колодязів

та їх профілактична дезінфекція

Не рідше одного разу на рік необхідно проводити планове обстеження колодязів громадського користування, очищення їх від замулення та намивання породи з одночасним поточним ремонтом кріплень.

Після кожного ремонту або очищення колодязяпотрібнопровести дезінфекцію споруд та води, лабораторні дослідження (не менше 2-х) якості води за вище наведеними показниками.

Дезінфекцію колодязів громадського користування проводять органами місцевого самоврядування в присутності представника санітарно-епідеміологічної станції. Якщо очищення та дезінфекція не дала поліпшення якості води (до показників), необхідно провести повторне очищення та дезінфекцію колодязя з наступним лабораторним аналізом.

Колодязі з водою, небезпечною для здоров’я її споживачів, підлягають тампонажу. Постанову про ліквідацію колодязя виноситьсанітарно-епідеміологічна служба адміністративного району.

Перед проведенням дезінфекції колодязя визначають в ньому об’єм води (м) шляхом множення площі перетину (м) на глибину водного стовпа (м); колодязь повністю звільняють від води, очищають від сторонніх предметівта мулу. Стінки очищають від забруднень та обростання. Вибраний із колодязя бруд та мул завантажують у яму на відстані не менше 20м від колодязя та на глибину 0,5м. Вміст ями заливають 10% розчином хлорного вапна чи 5% розчином двутретьоосновної солі гіпохлориду кальцію (ДТСГК) та проводять рекультивацію. Зруб очищеного колодязя при необхідності ремонтується. В подальшомупроводиться дезінфекція зовнішньої та внутрішньої частин зрубуметодом зрошуванняз гідропульту 5% розчином хлорного вапна чи 3% розчином ДТСГК із розрахунку 1л води на 1м зрубу. Закінчивши очищення колодязя та дезінфекцію зрубу, вичікують, доки колодязь наповниться водою до звичайного рівня, після чого проводять

дезінфекцію колодязя об'ємним способом. Для цього знов визначається об’єм води та розраховують необхідну кількість хлорного вапна чи ДТСГК (в розрахунку 100-150мг.активного хлору на 1м води у колодязі)

Необхідну кількість дезінфектанту розчиняють у невеликому об’ємі води у відрі до одержання рівномірної суміші і вносять у колодязь, перемішуючи воду протягом 15-20 хвилин. Після цього колодязь закривають на 5 годин. По закінченні зазначеного терміну визначають наявність залишкового хлору у воді за запахом : за відсутністю запаху додають1/3 початкової кількості препарату і вичікують ще 3-4 години. Після цього відбирають проби води для лабораторного дослідження (з інтервалом 24 годиниповинно бути не менш 3-х|досліджень).

При температурі води у колодязі +4-6 градусів С, кількість хлор препарату, необхідну (за наведеною вище формулою для ДТСГК) для дезінфекції води у колодязі , збільшують у 2 рази.

Можлива дезінфекція води у колодязі за допомогою дозуючого патрона, яка виконується тільки фахівцями організацій, що мають ліцензію МОЗ України. Дозуючий патрон являє собою посудину циліндричної форми, виготовлену із пористої кераміки (шамотної глини, інфузорної землі), що відповідає стандартам: місткість 250- 1000с м. Патрон наповнюють дезінфікуючим хлорвмісним матеріалом (хлорним вапном, гіпохлоритом кальцію, тощо), додають 100-300 см води та ретельно перемішують до утворення рівномірної суміші. Після чого закривають керамічною чи гумовою пробкою та підвішують у колодязі на 0,5м нижче рівня води (0,2-0,5м від дна колодязя). Періодичність заміни патрона, його наповнення виконують тільки фахівці.

Технологічний процес та обладнання

для очищення колодязів

Немеханізований метод: виконує бригада із 3-ох чоловік, яка забезпечена спеціальним водонепроникними костюмамиі взуттям, касками, страхувальними поясами та засобами екстремальногопідйому. Обладнання: спеціальні пристрої (металеві триноги або інше ), лебідка, металева ємність для мулу, насос типу СRUNFOS (Германія), „Гном".

Бригада проводить слідуючи роботи:

відкачує воду за допомогою насосу з колодязя;

опускає робітника в колодязь для збору мулу та інших предметів і подає їх на поверхню землі;

дрібний ремонт стінок колодязя,

ремонт піщано-гравійного фільтра;

дезінфекцію колодязя та води

Механізований метод:виконує бригада із 3-ох чоловік, очищувач шахтних колодязів ОІІІК-30 на базі автомобіля ЗІЛ-131, виконує слідуючи роботи:

за допомогою спеціального пристрою збовтує воду з мулом ;

відкачує пульпу за допомогою насосу;

піднімає за допомогою спеціальної ловушки сторонні предмети ;

опускає робітника, який проводить дрібний ремонт стінок колодязя,

піщано-гравійного фільтра ;

дезінфекцію колодязя та води.

Слід пам’ятати, що усі роботи з деззасобами необхідно проводити у захисних масках, окулярах та гумових рукавицях. При потраплянні дезззасобу на відкриті ділянки тіла чи в очі, негайно їх промити великою кількосюі води та звернутись до лікаря.

Вода в криницях, що використовується для господарсько-питних потреб, повинна бути епідемічно безпечною, нешкідливою за хімічним складом та приємною за органолептичними властивостями.