Відділ бухгалтерського обліку та звітності Снятинської міської ради

Фото без опису

Блида Наталія Борисівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності    

Працівники відділу:

Петрук Марія Василівна - головний спеціаліст відділу;                                                             

Рудакова Уляна Миколаївна - головний спеціаліст відділу;

Пирогова Надія Михайлівна - головний спеціаліст відділу.

Основними функціями відділу є:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчих органів міської ради та складення звітності;

- підготовка розрахунків до проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд виконавчого комітету міської ради територіальної громади;

- складання та подача до органів Державної казначейської служби України встановлених форм звітності;

- проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;

- здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- погодження документів, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, згідно із встановленими посадовими окладами, надбавками і доплатами працівникам;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

- своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

- проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

- забезпечення дотримання вимог законодавства щодо цільового та ефективного використанням бюджетних коштів.

Контактна інформація:

Адреса: площа Незалежності України, буд. 1,  місто Снятин, Коломийський район, Івано-Франківська обл., 3 поверх, 78301.

Електронна адресаbuhoblik@snyatyn-rada.gov.ua

Завантажити рішення Про затвердження Положень про структурні підрозділи Снятинської міської ради

Порадник

Гід державних послуг. Банер