Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Фізичної особи-підприємця Опирука Петра Васильовича

  • 292

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Фізичної особи-підприємця Опирука Петра Васильовича

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Опирук Петро Васильович.

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФОП Опирук П.В.

Ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 2790521877.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти: 78650, Івано-Франківська обл., Косівський район, с. Соколівка; +38(097)5300207; tovptrans@gmail.com.

Місцезнаходження об’єкта: 78345, Івано-Франківська обл., Коломийський район, Снятинська міська територіальна громада, с. Орелець, вул. Равлюка, 21.

Мета отримання дозволу на викиди : надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт введено в експлуатацію до моменту введення в дію Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Загальний опис обєкта. Основним видом діяльності ФОП Опирук П.В. є інший пасажирський наземний транспорт (код КВЕД 49.39). Порушується клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пункту зберігання пального.

Потужність виробництва складає 300 т дизельного палива на рік.

На пункті зберігання пального ФОП Опирук П.В. в с. Орелець розташовано: один резервуар для зберігання пального обємом 25 м3.

         Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м.

Найближча житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.

На території підприємства ФОП Опирук П.В виявлено 1 стаціонарне джерело викидів. Джерел оснащених ГОУ та неорганізованих джерел викиду не виявлено.

Перелік речовин, які викидаються від джерел складає: 11000/2754 – Неметанові леткі органічні сполуки/ Вуглеводні граничні С1219 – 0,00014 т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надається.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Дозвіл отримується вперше, в звязку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Для ДВ №1 (резервуар для зберігання дизпалива): Вуглеводні граничні С1219 - граничнодопустимі викиди не встановлені, так як викиди цих забруднюючих речовин не підлягають регулюванню і за результатами розрахунку розсіювання на границі СЗЗ не мають перевищення гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.