МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ СНЯТИНЩИНИ ІМЕНІ ПОЛКОВНИКА УПА ВАСИЛЯ АНДРУСЯКА («ГРЕГОТА», «РІЗУНА»)

  • 384

МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ СНЯТИНЩИНИ ІМЕНІ ПОЛКОВНИКА УПА ВАСИЛЯ АНДРУСЯКА («ГРЕГОТА», «РІЗУНА»)

   Музей створено згідно рішення Снятинської колегії  РДА від 11.01. 1995 р. Переведений на вул. Шевченка, 70  14.10. 2003 р. та знаходиться на 2-му поверсі  Снятинської  ратуші.

Профіль музею – історичний.

Загальна площа музею – 82 м2.

Експозиційна площа – 70 м2.

Загальна кількість експонатів – 1320, основних – 403.

Засновниками  музею виступили:

Снятинська Станиця братства ОУН-УПА.

Дві дочки сестри героя В. Андрусяка Анни –  Гунько Ірина Петрівна, м. Снятин,  Філіповська Зеновія Петрівна,  м. Івано-Франківськ.

Сім’я Козубських Ольга та Олег, сім’я Юринців Йосип і Агафія,  Олександра  Ковалюк, Савкевич  Дарія,  дружина В. Андрусяка – ЄвгеніяГуцуляк.

Художнє  та  технічне  оформлення  музею  зробили   п. Надія  Яцків - Горбунова   та художник  Олексій  Білінський з Івано-Франківська  і художник з Снятина – п. Лазаренко.

   Музейна експозиція висвітлює тему національно-визвольної боротьби українського народу XX ст. та державотворчі процеси на території Західної України, і, власне, Покутського краю. Зокрема для відвідувачів відкриваються:

  1. Перша писемна згадка виникнення Снятинщини.
  2. Створення і діяльність громадського товариства «Січ»  у с.Завалля.
  3. Перша світова війна та участь жителів краю в рядах УСС та УГА.
  4. Суспільне життя мешканців краю та нелегкий шлях становлення їхньої боротьби в період польської окупації.
  5. Період більшовицької окупації (1939-1941).
  6. Німецька окупація (1941-1944).
  7. Збройна боротьба ОУН-УПА з німецькими та більшовицькими окупантами.
  8. «Життя як подвиг»  Василя  Андрусяка – полковника УПА.
  9. «Дорога до безсмертя»  Євгенії Андрусяк, дружини В. Андрусяка розвідниці       і медсестри УПА «Чорного лісу».

10.  Відродження Української незалежності.

   Музей працює за такими напрямками:

– науково-дослідна діяльність (підготовка публікацій, створення виставок, участь в роботі  конференцій, бесід з метою обговорення важливих тем, експедицій, комплектування, систематизація фондової колекції, поповнення музейної колекції новими надходженнями);

– культурно-просвітницька діяльність (робота по збереженню і пропаганді духовної спадщини, вихованню національної самосвідомості та патріотизму серед підростаючого покоління та інше).

Головним завданням діяльності закладу була робота, спрямована на реалізацію заходів розвитку і підтримки Української державності та національних традицій українського народу, збереження рухомих пам’яток культурної спадщини, а також на удосконалення форм і методів музейної роботи.

При музеї створено музейну раду, яка складається з 7 чоловік.

Адреса музею: м. Снятин, вул. Шевченка, 70.

Директор  музею – Юринець Ігор Йосипович

Працівник музею – Іваніцька Софія М.

Фото без опису